Hairshop OÜ - Salong Juuksuritele
cart2 0 Ostukorv
3 Konto
Võta meiega ühendust
4 Info

MÜÜGITINGIMUSED

1.    Müügitingimuste kehtivus ja ulatus

1.1.    Käesolevad Müügitingimused kehtivad Hairshop'i veebikaubamaja klientide (edaspidi Ostja) ja Hairshop OÜ (edaspidi Hairshop) vahel kauba (edaspidi Toode/Tooted) ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

1.2.    Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Hairshop'i veebikaubamajast Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3.    Hairshop jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades ning nimetatud muudatusi kajastatakse Hairshop'i veebilehel www.hairshop.ee.

1.4.    Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Ostja, et ta on Müügitingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.


2.    Hinnad

2.1.    Kõik hinnad Hairshop'i veebipoes sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2.    Kuvatud soodusprotsendid on ümardatud täisarvuni.


3.    Tellimuste vormistamine

3.1.    Hairshop'i veebileheküljelt on võimalik osta neid Tooteid, millel on nupp “Lisa ostukorvi”. Sobiva Toote tellimiseks peab need lisama ostukorvi.
3.1.1.    Professionaalseks kasutamiseks mõeldud tooteid saavad osta vaid Hairshop'is registreeritud ja Hairshop'i poolt kinnitatud iluteenindajatest ärikliendid.

3.2.    Toote hind ja saadavus võivad jooksvalt ja etteteatamata muutuda.
3.2.1.    Toodete saadavust on võimalik kontrollida vastava Toote kaardil, artikli numbri kõrval.
3.2.2.    Toodete hind on välja toodud Toote leheküljel ning soodushinna puhul kajastub seal nii soodus- kui tavahind.

3.3.    Ostjal on võimalik ostukorvi sisu vaadata vajutades veebilehekülje päises asuvale ikoonile “Ostukorv”.
3.3.1.    Ostukorvis olevat Toodete kogust saab muuta, kirjutades koguse lahtrisse soovitud Toodete arvu.
3.3.2.    Tooteid saab ostukorvist eemaldada vajutades Toote kõrval asuvale “ristile”.

3.4.    Enne tellimuse vormistamist tuleb valida sobiv tarneviis.
3.4.1.    Alates 70 € on Toodete kohaletoimetamine Balti riikides tasuta.

3.5.    Tellimuse vormistamiseks peab vajutama nupule “Vormista tellimus”.
3.5.1.    Olles Hairshop'i veebipoe registreeritud kasutaja, siis logige kontole sisse.
3.5.2.    Tellides Tooteid esimest korda, vajutage nupule “Uus klient” ja sisestage kontaktandmed.

3.6.    Tellimuse kinnitamiseks vajutage nuppu “Tellin”.
3.6.1.    Seejärel teile vormistatakse ettemaksuarve, mis tuleb tasuda pangaülekandega.
3.6.2.    Ettemaksuarve on Tellimuse kinnitus ning see saadetakse Ostja e-posti aadressile.
3.6.3.    Tellimuste ajalugu ja arveid on võimalik hallata ikooni alt “Minu tellimused”.

3.7.    Tooted saadetakse Ostjale peale arve tasumist.

4.    Müügilepingu jõustumine

4.1.    Ostja seob ennast tellimuse ja selle eest tasumisega pärast vajutamist nupule “Tellin”.

4.2.    Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva ettemaksu laekumist OÜ Hairshop arvelduskontole.

 5.    Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1.    Pärast müügilepingu jõustumist (Ostjapoolset ettemaksuarve tasumist) komplekteerib Hairshop tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks Hairshop'i logistikapartneritele.

5.2.    Tellimuste kohaletoimetamine toimub kahe tööpäeva jooksul, sõltuvalt Ostja asukohast või temaga kokkuleppel, samuti logistikapartnerite võimalustest.
5.2.1.    Juhul, kui mingil põhjusel saadetis viibib, lepib Hairshop'i klienditugi Ostjaga kokku sobiva tarneaja.

5.2.2.    Viivitusteta kohaletoimetamiseks peab Ostja hoolega üle kontrollima kohaletoimetamiseks sisestatud andmed.

5.3.    Ostja võib Toote lepingu tingimustele mittevastavuse korral:
5.3.1.    keelduda oma tellimusest või võlgnetava kohustuse täitmisest;
5.3.2.    nõuda kahju hüvitamist, hinnaalandust;
5.3.3.    nõuda Hairshop’i poolt rahaliste kohustusega täitmise viivitamise korral nõuda viivist.
5.4.      Juhul, kui Toote asendamine peaks osutuma võimatuks, hüvitatakse Ostjale kauba maksumus.

5.5.    Hairshop ei vastuta Toodete kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui Tooted on logistikapartneritele üle antud õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Hairshop ei saanud mõjutada või ette näha.

 

6.    Tagastamisõigus

6.1.    Hairshop'i veebipoest ostetud Toodetele kehtib alates kauba kättesaamisest 14-päevane tagastamisõigus. Juhul kui e-poest tellitud Toode Ostjale ei sobi, võib ta selle põhjendusi esitamata tagastada.
6.1.1.    Taganemistähtaeg lõppeb 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Ostja või Ostja nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud Tooted füüsiliselt enda valdusesse.

6.2.    Tagastamisõigus puudub:
6.2.1.    kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada ja mis on tarnitud suletud pakendis, kuid mille pakend on Ostja poolt avatud;
6.2.2.    kaupadele, mis ei oleks peale pakendi avamist kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel;
6.2.3.    kaupadele, mille pakendi mitte avamist või kauba mitte kasutamist ei ole Hairshop’il võimalik tuvastada (nt Tootel puudub foolium/kile korgi all);
6.2.4.    tootele, mis on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga, nii, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
6.2.5.    tootele, mida on kasutatud majandus-ja kutsetegevuse eesmärgil.

6.3.    Hairshop tagastab Ostjale tagastatava Toote maksumuse hiljemalt 14 päeva möödumisel alates päevast, mil Hairshop saab Ostja tagastusavaluse või tagastatud Toote (sõltuvalt sellest, mis juhtub hiljem).
6.3.1.    Kui Ostja on sunnitud tagastatava Toote saatma oma kulul, siis Toote ja saatekulude raha tagastatakse Ostjale 14 päeva jooksul pärast Ostja tagastusavaluse või tagastatud Toote saamist (sõltuvalt sellest, mis juhtub hiljem).

6.4.     Toote saab tagastada:
6.4.1.    Hairshop'i Tallinna kauplusesse, Kadaka tee 52;
6.4.2.    Pakiautomaati, kasutades saadud koodi.

6.5.    Kui Ostja soovib vältida Toote väärtuse vähenemise hüvitamist, siis tuleb Toodet kasutada ja proovida nii, nagu seda on võimalik teha tavakaupluses, ning Toode tuleb tagastada originaalpakendis ja esialgses komplektsuses (sisaldama kõiki tootepakendis olevaid esemeid ning Hairshop'i poolt lisatud kingitusi). Kui Ostja kasutab Toodet rohkem, kui on vaja teha Toote olemuses ja toimimises veendumiseks, või ei tagasta Toodet originaalpakendis ja esialgses komplektsuses, siis vastutab Ostja Toote väärtuse vähenemise eest.
6.6.    Toote väärtuse vähenemisest tingitud nõudeid on Hairshop'il õigus Ostjale esitada hiljemalt ühe kuu jooksul arvates Toote tagastamisest.

6.7.    Kui Ostja vastutab Toote väärtuse vähenemise eest siis Hairshop'il on õigus see summa tagastamisele kuuluvast ostuhinnast maha arvata. Juhul, kui Ostja ei ole nõus Hairshop'i poolt näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus selle kindlaks tegemiseks pöörduda sõltumatu eksperdi poole. Sõltumatu eksperdi kulud tasub pool, kelle seisukoht ei osutunud põhjendatuks. Kui sellise poole välja selgitamine osutub võimatuks, siis jagatakse ekspertiisiga seotud kulud Ostja ja Hairshop'i vahel pooleks.

6.8.    Kui selgub, et Ostja ei ole saanud tellitud Toodet, Toode ei vasta e-poes olevale kirjeldusele või Tootel ilmneb viga, siis Ostjal on õigus mitte esitada tagastamisavaldust 14 päeva jooksul, vaid kasutada seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust.

7.    Ostetud Toote tagastamine selle kasutamisel majandus- või kutsetegevuse eesmärgil (k.a juriidiline isik)

7.1.    Juhul, kui ostetud Toodet on kasutanud majandus- või kutsetegevuse eesmärgil või on olnud ostjaks juriidiline isik, siis tavaline pretensioonide esitamise kord ei kehti. Nimetatud juhtumite korral on reeglina pretensioonide esitamise aeg 6 kuud või rohkem, kui tootja on nii lubanud. Selle perioodi jooksul tootjapoolsete defektide ilmnemisel Toode asendatakse või remonditakse.

7.2.    Toodet ei asendata kui:
7.2.1.    Toode on valmistatud arvestades konkreetseid Ostja isiklikke vajadusi;
7.2.2.    Toode on valmistatud Ostja esitatud tingimuste kohaselt;
7.2.3.    Toode ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning mis on pärast kohaletoimetamist avatud (kosmeetikatooted jms);
7.2.4.    Toode on segatud või ühendatud mingi teise toote või kaubaga nii, et neid ei saa enam teineteisest eraldada.


8.    Vastutus ja pretensioonide esitamise kord

8.1.    Hairshop ja Ostja vastutavad teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2.    Hairshop vastutab Ostjale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates Toote üleandmisest Ostjale. Esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest Ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Hairshop'i kohustus.

8.3.    Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava Toote puhul esitada Hairshop'ile pretensioone kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates Toote puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab Ostja kasutusele võtma mõistlikud abinõud Toote säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega Toodet, kui Toote kasutamine halvendab veelgi Toote seisukorda.

8.4.    Ostjal on võimalik Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh nõuda Toote parandamist või asendamist. Juhul, kui Toote parandamine või asendamine ei ole võimalik, ebaõnnestub või põhjustab Ostjale põhjendamatuid ebamugavusi, on Ostjal õigus lepingust taganeda ja nõuda raha tagasi.

8.5.    Hairshop ei vastuta Ostja süül Toote puuduste tekkimise eest, puuduste eest, mis on tekkinud Toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse Toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

8.6.    Kui Tootele on Hairshop'i või tootja poolt antud müügigarantii, antakse Ostjale garantiitingimused kirjalikult koos Tootega ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.

8.7.    Hilisemate probleemide lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et Toode on ostetud Hairshop'i esindusest või e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Hairshop probleemi lahendamata jätta.

8.8.    Pretensiooni esitamisel tuleb esitada puudusega Toode. Hairshop ja Ostja sõlmivad seadme hooldus- ja remonttööde kokkuleppe, kui Toote puuduse olemuse ja põhjuse väljaselgitamiseks on vaja Toode saata diagnostikasse või ekspertiisi.

8.9.    Pretensiooni esitamisel tuleb ära märkida:
8.9.1.    Ostja nimi ja kontaktandmed;
8.9.2.    Kaebuse esitamise kuupäev;
8.9.3.    Toote puudus;
8.9.4.    Hairshop'ile esitatav nõue;
8.9.5.    Viidata tuleb tehingu sooritamist või garantiid tõendavale dokumendile või lisada selle koopia kaebusele.

8.10.    Hairshop vastab pretensioonile kirjalikult 15 päeva jooksul pärast Ostja pretensiooni kättesaamist. Kui Hairshop'il ei ole võimalik 15 päeva jooksul Ostja pretensioonile vastata, teatatakse sellest kirjalikult koos põhjenduse ja tähtajaga, mis ajaks vastus saadetakse.

8.11.    Ostjal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet aadressil Sõle 23a, 10614 Tallinn, e-post: info@ttja.ee  kohtuvälise lahendi leidmiseks internetipõhiste tarbijavaidluste lahendamisel vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu (EL) määrusele 524/2013.

8.12.    Kui Ostja ja Hairshop ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

8.13.    Ostjal on õigus pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.


9.    Vääramatu jõud

9.1.    Hairshop ei vastuta tekkinud kahju või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Hairshop ei saanud mõjutada või ette näha.


10.    Isikuandmete kaitse ja turvalisus

10.1.    Isikukaitse tingimustega saab lähemalt tutvuda siin.


11.    Andmete töötlemine ja turvalisus

11.1.    Kõik Hairshop'i e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud Ostja/Kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Välja arvatud juhtudel, kui kuller vajab kauba kohaletoimetamiseks Ostja/Kliendi nime, telefoninumbrit ning kohaletoimetamise aadressi või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.

11.2.    Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, samuti puudub ka Hairshop'i e-poel neile juurdepääs.


12.    Muud tingimused

12.1.    Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

12.2.    Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Hairshop endale õiguse loobuda müügist ning tagastada Ostjale raha tema arvelduskontole mõistliku aja jooksul.

12.3.    Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Ostja viimast külastamist uuenenud.

Käesolevad müügitingimused kehtivad alates 01.05.2021.

 

Ostukorv

Ostukorv on tühi

3

Otsi

Siin saate proovida mõnda populaarset märgendit:

Konto

Pole kontot?
Loo konto
4