Hairshop OÜ - Salong Juuksuritele
cart2 0 Grozs
3 Konts
Sazinies ar mums
4 Info

PRIVĀTUMS PERSONAS DATU APSTRĀDE

Atbildīgais par interneta veikala Haishop personas datu apstrādi ir SIA Hairshop (reģistrācijas numurs: 40103790598), adrese: Ganību dambis 17a, Rīga, Latvija Tālr. +371 200 47 394 un e-pasts: sia.haishop@gmail.com

Kādi personas dati tiek apstrādāti:

- Vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;

- Preču piegādes adrese;

- Bankas konta numurs;

- Preču un pakalpojumu cenas un citi ar maksājumu saistīti dati (pirkumu vēsture)

- Dati, kas nepieciešami klientu atbalstam Kādam nolūkam notiek personas datu apstrāde Personas dati tiek izmantoti klientu pasūtījumu un preču piegādes pārvaldīšanai.

- Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, prece, daudzums, klientu dati) tiek izmantoti, lai apkopotu iegādāto preču un pakalpojumu pārskatu, kā arī analizētu klientu vēlmes.

- Bankas konta numurs tiek izmantots klienta naudas līdzekļu atgriešanai.

- Personas dati, piemēram, e-pasta adrese, tālruņa numurs, klienta vārds, tiek apstrādāti, lai atrisinātu ar precēm un pakalpojumiem saistītus jautājumus (klientu atbalsts).

- Interneta veikala lietotāja IP adrese vai citi tīkla identifikatori tiek apstrādāti, lai interneta veikals sniegtu pakalpojumus informācijas sabiedrības ietvaros, kā arī statistikas apkopošanai par interneta lietošanu.

- Likumīgais pamatojums

- Personas datu apstrāde tiek veikta ar mērķi izpildīt ar klientu noslēgtā līguma saistības.

- Personas datu apstrāde tiek veikta, lai izpildītu juridisku pienākumu (piemēram, uzskaite un patērētāju strīdu risināšana).

- Datu apstrāde tiek veikta ar klienta piekrišanu, lai veiktu sekojošas darbības: jaunumu izsūtīšana.

- Personas kurām tiek nodoti personas dati

- Personu dati tiek nodoti interneta veikala klientu atbalsta dienestam pirkumu, pirkumu vēstures un klientu problēmu risināšanas pārvaldīšanai.

- Vārds, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese tiek nodoti klienta izvēletam transporta pakalpojumu dienestam. Ja runa ir par preci, kuru piegādā kurjers, tad līdz ar kontaktinformāciju tiek nodota arī klienta adrese.

- Ja interneta veikala grāmatvedību kārto attiecīgā pakalpojuma sniedzējs, tad personas dati tiks nodoti attiecīgā pakalpojuma sniedzējam grāmatvedības operāciju veikšanai.

- Personas dati var tikt nodoti informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, ja tas nepieciešams interneta veikala funkcionalitātes vai datu uzglabāšanas nodrošināšanai. Drošība un datu pieejamība Personas dati tiek glabāti Zone serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomiskajai zonai pievienojušos valstu teritorijā. Datus var pārsūtīt uz valstīm, kurās Eiropas Komisija ir novērtējusi datu aizsardzības līmeni kā pietiekamu, kā arī uz ASV uzņēmumiem, kas pievienojušies „Privātuma vairoga” (Privacy Shield) vispārējai koncepcijai.

- Personas dati ir pieejami interneta veikala darbiniekiem, kuri var iepazīties ar personas datiem, lai atrisinātu ar interneta veikala lietošanu saistītos tehniskos jautājumus un sniegtu klientu atbalsta pakalpojumus.

- Interneta veikals piemēro atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un informācijas tehnoloģiju drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas vai nesankcionētas piekļuves un izpaušanas.

- Personas datu nodošana interneta veikala pilnvarotajiem apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējam un datu glabāšanai) tiek veikta, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar interneta veikalu un pilnvarotajiem apstrādātājiem. Apstrādājot personas datus, pilnvarotajiem apstrādātājiem ir pienākums nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus.

- Iepazīšanās ar personu datiem un labojumi

- Ar personas datiem var iepazīties un veikt tajos labojumus interneta veikala lietotāja profilā. Ja pirkums veikts, neizveidojot lietotāja kontu, personas datus var atrast, sazinoties ar klientu atbalsta dienestu.

- Piekrišanas atsaukšana

- Ja personas datu apstrāde tiek veikta uz klienta piekrišanas pamata, klientam ir tiesības atsaukt piekrišanu, par to paziņojot klientu atbalsta dienestam pa e-pastu.

- Glabāšana

- Slēdzot klienta kontu interneta veikalā, personas dati tiek dzēsti, ja vien tos nav nepieciešams saglabāt grāmatvedības vajadzībām vai patērētāju strīdu risināšanai. Ja pirkums interneta veikalā veikts, neizveidojot klienta kontu, pirkumu vēsture tiek glabāta trīs gadus. Strīdu gadījumā, kas saistīti ar maksājumiem un patērētāju pretenzijām, personas dati tiek saglabāti līdz attiecīgās prasības izpildei vai pēc pieprasījuma līdz noilguma termiņa beigām.

- Personas dati, kas nepieciešami grāmatvedības uzskaitei, tiek glabāti septiņus gadus.

- Datu dzēšana Lai dzēstu personas datus, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu pa e-pastu. Atbilde uz dzēšanas iesniegumu tiek nosūtīta ne vēlāk kā mēneša laikā, vienlaikus precizējot arī datu dzēšanas termiņu.

- Datu nodošana

- Atbilde uz e-pastā iesniegto iesniegumu par personas datu nodošanu tiks nosūtīta ne vēlāk kā viena mēneša laikā. Klientu atbalsta dienests autentificē personu un informē par personas datu nodošanu.

- Paziņojumi tiešā mārketinga ietvaros

- E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek izmantots ziņojumu sūtīšanai tiešā mārketinga ietvaros, ja klients ir devis atbilstošu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, lūdzu, noklikšķiniet uz atbilstošās saites e-pasta apakšā vai sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

- Ja personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, klientam ir tiesības jebkurā laikā iebilst gan pret savu personas datu sākotnējo, gan turpmāko apstrādi, tai skaitā attiecībā uz profila analīzi saistībā ar tiešo mārketingu, par ko nepieciešams informēt klientu atbalsta dienestam pa e-pastu.

- Strīdu risināšana

- Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti ar klientu atbalsta dienesta starpniecību +371 200 47 394, sia.hairshop@gmail.com). Uzraudzības iestāde ir Datu valsts inspekcija (info@dvi.gov.lv).

IEPIRKUMU GROZS

Grozs ir tukšs

3

Meklēt

Šeit varat izmēģināt dažus populārus tagus:

Konts

Nav konta?
Izveidojiet šeit
4